Strona główna » Konferencje

Nasze Konferencje - 2010

Konferencja w Wołominie

Dnia 14 czerwca 2010 w sali konferencyjnej starostwa wołomińskiego odbyło się spotkanie dla przedstawicieli jednostek samorządowych i psychiatrycznej służby zdrowia pt. "Rola organów samorządowych we wsparciu środowiskowym osób chorujących psychicznie". Konferencję poprowadziła Prezes Stowarzyszenia "EMPATIA" Pani Katarzyna Żmijewska.
Wśród prelegentów gościliśmy Panią doc.Marię Załuską z IPiN w Warszawie, Panią dr Ewę Radwańską – Ordynator Oddziału Rehabilitacji Szpitala w Ząbkach oraz mgr Wojciecha Lenarda z Bródnowskiego Stowarzyszenia "Pomost" - kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej.


Od lewej: K. Żmijewska, W. Lenard, M.Załuska

Gościem honorowym spotkania był Burmistrz Miasta Ząbki Pan Robert Perkowski; oraz przedstawiciel Rady Miasta Ząbki Pan Marcin Kubicki.
Po wygłoszonych prelekcjach odbyła się krótka dyskusja dotycząca trudności z wdrożeniem Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, nierównomiernego dostępu do różnorodnych form lecznictwa i rehabilitacji psychiatrycznej, problemów osób z zaburzeniami psychicznymi ich rodzin i opiekunów oraz psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Głos zabrał także dyrektor Szpitala "Drewnica" Waldemar Giza, który zaoferował wszelką pomoc merytoryczną dla projektów służących poprawie dostępności do psychiatrycznej opieki zdrowotnej na terenie powiatu wołomińskiego.

W obliczu narastającej na przestrzeni kilkunastu lat liczby osób z zaburzeniami psychicznymi, wszyscy obecni zgodzili się co do powagi problemu oraz potrzeby dalszych spotkań i rozmów nad poruszonymi w czasie spotkania tematami.
W czasie konferencji uczestnicy mieli możliwość obejrzenia rękodzielnictwa podopiecznych Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Wołominie.

wyklejanka z włóczki haft krzyżykowy

Zarząd Stowarzyszenia EMPATIA składa serdeczne podziękowania Starostwu Powiatu Wołomińskiego za bezpłatne użyczenie sali konferencyjnej dla potrzeb organizacji powyższej konferencji.

Konferencja w Warszawie

W dniu 24 marca 2010 w Hotelu Arkadia w Warszawie odbyła się pierwsza organizowana przez Drewnickie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „EMPATIA” konferencja dotycząca psychiatrii środowiskowej pod tytułem  „Wsparcie dla osób chorych psychicznie w środowisku". Została ona zorganizowana wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Mieliśmy w tym dniu zaszczyt gościć:
prof. Jacka Wciórkę z IPIN, doc. Marię Załuską z IPiN w Warszawie, dr Pawła Bronowskiego – Prezesa Stowarzyszenia „Pomost”, Dyrektor Irenę Chmiel z Biura Polityki Społecznej m.st. Warszawa oraz Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w Ząbkach – Pana Waldemara Gizę.

Konferencja zgromadziła pracowników z Ośrodków Pomocy Społecznej i przedstawicieli psychiatrycznej służby zdrowia oraz osoby zainteresowane problemami osób psychicznie chorych z terenu powiatu wołomińskiego oraz prawobrzeżnej Warszawy.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni także przedstawiciele władz gmin z terenu powiatu wołomińskiego. Niestety mimo wyrazów zainteresowania problematyką żaden z burmistrzów ani zastępców nie znalazł dla nas czasu.

Celem konferencji było między innymi zainicjowanie współpracy między organizacjami pozarządowymi a lokalnymi władzami - na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.
Niemal każdy z prelegentów mówił o istotnej roli środowiska wobec naszych podopiecznych - ważne jest aby tworzyć przyjazne otoczenie, edukować, przeciwdziałać dyskryminacji i stygmatyzacji, minimalizować panujące stereotypy dotyczące osób chorych psychicznie. Nowoczesna psychiatria przenosi ciężar leczenia, rehabilitacji i opieki na środowisko naturalne chorego. Odchodzi się od separowania i prób wyobcowania szpitali psychiatrycznych oraz innych podobnych ośrodków.

Podczas konferencji poruszony był również problem niewystarczającej ilości usług, ośrodków, mieszkań chronionych, hosteli, przepełnionych Domów Pomocy Społecznej dla osób chorujących psychicznie. Brak odpowiedniej sieci oparcia utrudnia możliwości pomocy samym zainteresowanym, co przyczynia się do jakościowo gorszej rehabilitacji.

Kolejnym aspektem mającym wpływ na wsparcie środowiskowe dla chorych psychicznie jest brak rozporządzenia wykonawczego Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, który gwarantowałby z urzędu odpowiednią ilość usług i szersze możliwości udzielania pomocy. Zanim jednak owe rozporządzenie będzie podpisane należy próbować i starać się o poprawę jakości życia dla naszych podopiecznych.

W przerwach między prelekcjami obecni mieli okazję obejrzeć prace wykonane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ząbkach przy Szpitalu "Drewnica" - m.in. witraże, obrazy, świeczniki ze szkła kolorowego oraz pościel.

Wszystkim obecnym składamy serdeczne podziękowania za przybycie na pierwszą organizowaną przez Stowarzyszenie konferencje.

Zarząd Stowarzyszenia „EMPATIA”

Konferencja odbyła się
Pod Honorowym Patronatem
Marszałka Województwa Mazowieckiego
Adama Struzika.

Relację z konferencji umieściła Ząbkowska Gazeta Samorządowa "Co Słychać" 16 kwietnia 2010 na str.11

prof. Jacek Wciórka

Maria Zaluska Empatia
doc Maria Załuska szpital Bielański Warszawa


dr Paweł Bronowski Stowarzyszenie "Pomost" Warszawa Targówek


dr Krystyna Jóźwik Zespół Leczenia Środowiskowego "Drewnica" Ząbki

Konferencja Empatia


w pierwszym rzędzie (od lewej)
P.Joanna Watras - O.Dzienny, Dyrektor Waldemar Giza "Drewnica",
dr Paweł Bronowski, P. Elżbieta Strząska - Rehabilitacja


dr Ewa Radwańska - Ordynator O. Rehabilitacji "Drewnica" (po lewej)
Katarzyna Żmijewska - prezes Stowarzyszenia EMPATIA (po prawej)

© 2011 by www.empatia.net.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonał: Marcin Kowalski